Блог

ВЛИЯНИЕТО НА МРЕЖОВИЯТ МАРКЕТИНГ ВЪРХУ ИКОНОМИКИТЕ НА СТРАНИТЕ

ВЛИЯНИЕТО НА МРЕЖОВИЯТ МАРКЕТИНГ ВЪРХУ ИКОНОМИКИТЕ НА СТРАНИТЕ

Споделете

Приятно четене скъпи приятелю! И ако кажеш, че това не е така, би било липса на съвременна икономическа финансова култура 🙂

Влиянието на мрежовия маркетинг върху икономиките на страните

Световната криза в икономиката оказва влияние на всички сфери на бизнеса, включително и на мрежовия маркетинг. Обаче, за разлика от традиционния бизнес, МЛМ позволява и в криза да се чувствате уверено, представлявайки алтернативен икономически модел и оказвайки свое влияние върху икономиката на страната.

– По последните статистически данни, публикувани от световната Федерация на Асоциациите на Директните Продажби в края на 2015 година, оборотите на мрежовия маркетинг в цял свят достигнаха 182,823 млрд. долара.

– Процентното съотношение на доходите в различни региони на света в дадената сфера съставляват: 45% – Азия/Тихоокеански регион; 37% – Северна и Южна Америка; 17% Европа; 1% – Африка и Близкия Изток.

Едно от основните преимущества на мрежовия маркетинг е неговото влияние върху икономическия ръст на страните. Повишаването на данъчните плащания в следствие повишаването на печалбите в тази сфера, способства за увеличението на националния доход, подобрявайки стандарта на живот. Мрежовият маркетинг помага да се намали безработицата. МLM е една добра алтернатива за всички съкратени или уволнени хора. Възможност да работиш в удобно време, да регулираш работния си график, да създаваш търговска структура, която вече да е собствен бизнес, да правиш мрежовия маркетинг привлекателен бизнес за хората, изгубилите работата си или за младите специалисти, които не могат да намерят подходящо предложение по своята специалност. Получения доход с помощта на МЛМ не само обезпечава определен стандарт на живот на самия дистрибутор, но той като верижна реакция повишава покупателната способност на населението, увеличава отчисленията в бюджета, помага на икономиките на страните да работят. 

WL BusinessPeople world

Като допълнителен източник на доход или като старт на сериозна бизнес кариера, мрежовият маркетинг във всеки случай обезпечава основното за икономиките – движението на парични средства. Растящите доходи на дистрибутора – това означава увеличение на данъчните отчисления, а активното разширяване на мрежвите компании – обезпечение на печалбите на редица други индустрии.

Интересен факт:

От 90 милиона дистрибутора в цял свят, 88% са жени. MLM активира работата на различни сфери на бизнеса. Мрежовият маркетинг обхваща не само продажбите, но и постоянния личностен ръст на дистрибуторите, поощряването на успешната им работа, регулярното им обучение и внедряване на нова информация. Всичко това оказва положително влияние на различни сфери от бизнеса, давайки възможност да печелят едни или други отрасли на икономиката като например ресторантьорския или хотелиерския бизнес. Във всички страни мрежовите компании регулярно наемат големи зали в най-добрите хотели за провеждане на презентации. За поощряване на отличната работа много компании награждават своите партньори с луксозни екскурзии по цял свят. Освен това по време на работата си дистрибуторите доста пътуват до различни градове и държави, което също така влияе на доходите на транспортни компании, хотели, ресторанти, туристическия бизнес. Потребността от огромни количества  рекламни материали, листовки, банери и др. за дълго обезпечава работата на компании, които осъществяват полиграфични и рекламни услуги. За провеждането на едно или друго мероприятие се наемат Ивент агенции. Постоянното повишение на квалификацията на сътрудниците изисква чести тренинги и обучения. Поканените бизнес тренъри също имат постоянен доход благодарение на мрежовия маркетинг.

Задоволяване на потребителското търсене

Мрежовият маркетинг създава условия за удовлетворение на потребителското търсене. Отличителна особеност е покупката от потребителя на необходимата му стока или получаване на необходими му услуги на удобно за него място и в удобно време. Освен поръчване на продукти или услуги, участник в МЛМ получава реална изгода от присъствието в една или друга мрежа. Внедряване на нови продукти на пазара чрез пътя на директните продажби, е популярен и ефективен начин. При това се отчитат клиентските навици, а личния контакт позволява да се направи покупката максимално персонализирана, изхождайки от потребностите на един или друг клиент.

 – В своята книга Ирина Хакамада, известен политик и предприемач охарактеризира удовлетворението от потребителското търсене с помощта на МЛМ по следния начин: «Безусловно, мрежовия маркетинг – това не е просто търговия. И не е просто производство. Това е цял комплекс от действия, цяла система, позволяваща продуктите, в крайна сметка, да дойдат по цивилизован начин до потребителя».

Нови технологии на работа

Активното въвеждане на интернет-технологиите в мрежовия маркетинг даде силен тласък за развитието на бизнеса дори и в период на стегнация на икономиката. По този начин този сектор стимулира развитието и на останалата част от бизнеса. Ефективните методи на работа в МЛМ използват активно за разпространение на своите стоки и такива компании като Coca-Cola, Visa, Ford, Xerox. Повече от петстотин известни компании се стремят да заемат лидерско място на пазара, прилагайки принципите на мрежовия маркетинг. Най-доброто придвижване на стоките увеличава оборота и активира производството, което в крайна сметка оказва положително влияние на икономиките на страните като цяло. При това спестените гигантски средства за реклама позволяват тези пари да се използват за усъвършенстване на продуктите. Икономическото преимущество на МЛМ се заключава в постепенното извеждане на производителите на продукти на пазара и стабилизиране на потреблението без многомилионни разходи за реклама. В същото време повишаването на качеството на продуктите и тяхната ефективност са факторите за нарастване на търсенето на такива стоки.

Пример за ефективната работа на мрежовите компании

Една от най-големите мрежови компании в света от момента на своето основаване през 1959 година до ден днешен се специализира в производство и продажба на козметика, битова химия, а също така и на други потребителски стоки. Благодарение на откритите нови филиали, разширяването на асортимента на продукцията, постоянното изучаване на търсенето на продуктите и тяхната динамика, успяват година след година да бъдат сред най-добрите компании, работещи в мрежовия маркетинг. За това способстват също така:

– собствени лаборатории, които следят за качеството на продуктите;

– инженерни изследвания и разработки за внедряване на ефективни и икономически технологии в голямо мащабно производство;

– собствена служба за стандартизация и много други. И в резултат на всичко това – общ оборот за 2015 година 9,50 млрд долара. По този начин ефективната работа на компаниите в мрежовия маркетинг активират икономиката и й оказват положително влияние.

Добре дошли в най-добрия бизнес в света!

предложението от мен

Споделете