Блог

ВАЖНО ЛИ Е ДА СЕ СамоРАЗВИВАМЕ КАТО ЛИЧНОСТ?

ВАЖНО ЛИ Е ДА СЕ СамоРАЗВИВАМЕ КАТО ЛИЧНОСТ?

Споделете

Много хора смятат, че персоналната им действителност се определя от средата. И до някъде ще са прави, защото средата определя начина на мислене. Но ако човек вземе Решение да тръгне на горе и да Промени действителността си, то това той може да осъществи само чрез собствената си промяна. А тя се осъществява с постоянното саморазвитие на Личността, въпреки съпротивата на средата.

 

 

посочвам надолу 2

предложението от мен


Споделете