Блог

ТРИТЕ НАЙ-ВАЖНИ ПРИОРИТЕТА ЗА ПОСТИГАНЕТО НА УСПЕХ В МРЕЖОВИЯ МАРКЕТИНГ!

ТРИТЕ НАЙ-ВАЖНИ ПРИОРИТЕТА ЗА ПОСТИГАНЕТО НА УСПЕХ В МРЕЖОВИЯ МАРКЕТИНГ!

Споделете

Днес реалността е такава, че ние с вас все по-дълбоко и по-дълбоко се потапяме в мобилно-онлайновата епоха. Настъпи време, в което по който и да е въпрос, свързан с обучение, има мегатонна информация. И мрежовия бизнес в това отношение също прогресира.

Много хора действително се задъхват от течащия към тях поток от съдържание, «полезна» информация и знание… Повечето са толкова претоварени с «задълбочени знания», че възприемат като проблеми дори обикновените оперативни задачи на бизнеса. За тях въпроси като „Къде да намеря хора?“, „Как да планирам времето си?“ или „Как да използвам Интернет?“ не са задачи, а проблеми… Те продължават да търсят методи за светкавичен успех: «секретни тайни», трикове, супертехнологи, поглъщайки все повече и повече «задълбочени знания», потапяйки се все повече и по-дълбоко в бездействие.

Способността да различавате и да се концентрирате върху главните, приоритетните неща – това е навик, който в наше време практически не е развит в 99% от хората в мрежовата индустрия. И това реално е основния проблем!

В тази статия искам да споделя с вас Трите най-важни приоритета за постигането на големи резултати в мрежовия бизнес

 1. Развивайте себе си. Непрекъснато работете над себе си

Започнете вашето професионално развитието най-напред с развиването на самия себе си! 

Ние трябва веднъж завинаги да осъзнаем, че нивото на нашия доход е равен на нашия личностен и професионален ръст.

Върху какво най-напред да започнем да работим?

В личен план – върху отговорност, увереност в себе си, дисциплина, упоритост, навик да бъдем мотивирани, позитивна нагласа

В професионален план – върху ключови умения на предприемача: навик да се обучава и веднага да прилага наученото в практиката, умение да пише текстове и презентации, умение да говори (пред публика), да продава, да смята (замерва резултатите), навик да действа до постигане на резултат.  

Процесът на саморазвитие не може да спре. Нашият ръст – той е като прохладна вода, като свеж въздух за бизнеса. Спиране за малко – застой – деградация – смърт на бизнеса. 

2. Разширявайте контактите. Създавайте дългосрочни взаимо-отношения

Количеството на вашите контакти (познанства, приятелства) – това е най-важния ви ресурс за достигане на висините в мрежовия бизнес. Още при стартирането на вашия бизнес, е необходимо да си поставите стратегическа задача – всеки ден да увеличавате и разширявате броя на контаките и да се научите да създавате дългосрочни отношения с хората.

Всеки ден си задавайте следните въпроси:

  • Как да стана притегателна личност?
  • Какви ценности давам на хората?
  • Какво е моето обкръжение?

И отново на преден план излиза работата върху себе си!

Важен е пътя на личностната промяна, личностния ръст!

Мотивацията се появява, когато се появят резултатите. А в началото, за да се появят резултатите, е нужна дисциплина, нужна е ежедневна работа над себе си.

3. Създаване на своята вдъхновяваща Визия

Създаването на собствена Визия – това е приоритетна задача за постигането на успех във всеки бизнес и умение, което трябва да се развива.

Предприемачество без перспективна визия за резултатите е невъзможно.

Визията – това е реалната картина на вашето бъдеще, изпълнена с детайли и чувства. Това е турбо тягата и вдъхновяващата енергия за постигането на вашето по-добро бъдеще. Хора с вече създадена визия са в пъти по-ефективни, след тях идват другите и само така се сформира лидерски екип.

Съвсем скоро на моя блог http://hristiangrigorov.com ще споделя с вас лесна и ефективна технология „Как да си създам своя вдъхновяваща Визия“ – следете ефира.

Собствено развитие + постоянно разширяване на контактите + перспективна Визия на основата на Предприемаческия подход – ето ви една стабилна конструкция за постигането на истински успех в мрежовия маркетинг.

Пожелавам ви успех Приятели!

С благодарност: Христиан Григоров

Препоръчвам ви да прочетете и тези статии: 


Споделете