Блог

РАС – ФИЗИЧЕСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА УСПЕХ В МОЗЪКА НИ

РАС – ФИЗИЧЕСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА УСПЕХ В МОЗЪКА НИ

Споделете

Знаете ли, че сте се родили със система в мозъка ви, отговаряща за вашия успех?

Тази система се нарича РАС – Ретикуларна Активираща Система (англ. Reticular activating system – RAS).

Нейната функция е да филтрира околния ви свят и да пропуска до съзнанието ви само това, което ви помага да достигнете до поставената ви в момента актуална цел.

Например ако говорите с човек в претъпкан ресторант, това е системата която игнорира целия страничен шум, за да ви помогне да осъществите целта си – в случая да разговаряте с човека срещу вас.

Научете повече за вашата РАС от това видео и я насочете да ви помага и насочва към Големия ви Успех.

предложение с мен 2

Споделете