Блог

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО Е ЕСТЕСТВЕНИЯ ПЪТ КЪМ УСПЕХА

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕТО Е ЕСТЕСТВЕНИЯ ПЪТ КЪМ УСПЕХА

Споделете

Преодоляването на съпротивлението е естестения път към Успеха – това звучи толкова естествено когато говорим за излитането на един хеликоптер… Би ли полетял един самолет, ако не използваше съпротивлението на въздуха? А не важи ли същия закон и при постигането на която и да е наша Цел? Защо тогава за повечето хора съпротивлението (трудностите) ги кара да спрат своето движение в дадена посока, приемат за трудно да постигнат целите си и се отказват!? Сам по себе си пътя към успеха е лесен – даваш максимална тяга в началото, използваш съпротивлението на средата, издигаш се на необходимата ти височина и пускаш автопилота. Това е! Но… неразбирането на един физичен закон води до последствията на друг – Закона на гравитацията…

предложение с мен 2

Споделете