Блог

ЛИЧНАТА ЕФЕКТивност – КЛЮЧА КЪМ УСПЕХА!

ЛИЧНАТА ЕФЕКТивност – КЛЮЧА КЪМ УСПЕХА!

Споделете

Знаете ли, че вашият бизнес има „ускорители“, с помощта на които можете да го ускорите в пъти – 3, 5, 15 пъти по-бърз….?

В който и да е бизнес, винаги има жизнено важни показатели. За да вървим уверено и да не се отклоняваме от пътя, е необходимо да контролираме всички приоритетни пунктове, по които се развиваме – именно това са ключовите показатели за нашата ефективност.

Когато дойдох от традиционния бизнес, първия ми въпрос беше: «Кои са ключовите показатели за ефективност в мрежовия бизнес?». Като бизнесмен, като предприемач на какво ще трябва да се осланям, за да не се отклонявам от пътя с някаква погрешна стратегия, а да вървя по конкретни правилни показатели? В тази статия искам да ви разкажа за тези неща. И ако започнете да ги прилагате във вашия мрежов бизнес, ако започнете да контролирате тези ключови показатели, ако започнете да се осланяте на тях, ако започнете да ги измервате, то аз ви гарантирам, че ще се придвижите много бързо напред и ще започнете да печелите повече.

А такива показатели, както ви казах, има във всеки бизнес. В мрежовия бизнес има три основни. Има и други допълнителни, но аз искам да говорим за универсалните три ключови показателя.

Първият показател – това е оборота, т.е. колко пари генерира вашия бизнес за единица време. Това може да е за месец, половин година, година.

И когато разговарям с хората по тази тема и задам въпроса:«Кое е най-важното в мрежовия бизнес?», те обикновено отговарят: «списъка с имена?», «броя прозвънявания?», «количеството срещи?» и т.н… Правилно, но всичко това е към допълнителните показатели. По-важен е крайния резултат – оборота.

Ако говорим за предприемателският подход, трябва да знаем колко пари генерира нашия бизнес за единица време и съответно, колко доход имаме през този период.

Това е първият показател, който е необходимо да измерваме и според него да поставяме своите цели. Той работи в тясна връзка със следващия показател – броя на новите партньори в екипа. Подчертавам – НОВИТЕ.

Ясно ни е, че нашият бизнес – това е създаването на екип, това е привличането на нови партньори и създаването на професионален екип. Затова ние сме длъжни да измерваме този количествен показател – т.е. количеството нови партньори, които каним лично както и тези, които идват по препоръка на групата.

И следващият трети показател, който е необходимо постоянно да контролираме – това е броя хора в екипа, които действат и се обучават на събитията на лидерите и компанията. Забележка – постоянно измервайте този брой.

Ние казваме: оборота – това е конкретно количество – левове, евро или друга валута, в зависимост от държавите, в които развивате този бизнес. Ние казваме: партньорите – те също са количество, т.е конкретна цифра.

Screen Shot 2016 10 22 at 5.23.37 PM

Когато разговарям с хората за ефективността в техния бизнес, им задавам следния въпрос: «Приятелю, ти се занимаваш вече половин година или година с този бизнес. Кажи ми, ако обичаш, колко от твоите хора постоянно са на обучение? С колко хора на месец се увеличава броя на обучаващите се при теб партньори?». Много хора само повдигат рамене.

Веднага ми става ясно, че тези хора, след месец-два в бизнеса, ще престанат да се развиват. Защото те не контролират нито оборота, нито броя на обучаващите се хора.

Но всичко, за което говорим работи само ако е в тясна връзка – всичките тези три показателя са много важни, но е необходимо да са заедно. Броя нови партньори и броя на обучаващите се, са право-пропорционални на вашия доход.

Какво означава право-пропорционално – колкото повече нови партньори имате в бизнеса, колкото повече партньори израстват професионално, (т.е. започват да действат и редовно се обучават, посещавайки събитията на екипа и компанията), толкова повече започва да се увеличава вашия доход. И затова трябва да управлявате = измервате = контролирате. Това е истинският икономически смисъл.

И когато си говоря с мрежовици, много от тях не разбират, че всичко трябва да се измерва и контролира. Те обикновено започват да разказват някакви истории от рода: «Аз имам голям опит» и други такива. Приятели, всеки бизнес се уповава на Ключовите Показатели за Ефективност!

KPI (Key Performance Indicators – KPIs) – това са най-важните неща. Ясно е, че от всички тях произтича и най-важния показател за ефективност в бизнеса – дохода. И по-точно, чистата печалба. Но за да получим чистата ни печалба, сме длъжни всичките тези три показателя да ги контролираме постоянно.

Представете си, че за да сте сигурни че сте здрави и за да продължите да сте в това състояние, периодично ходите на зъболекар, проверявате кръвната си картина, измервате кръвното си налягане, ходите на очен лекар. Т.е отивате при специалисти, които да замерят вашите показатели и така правите профилактика за вашето здраве.

Това е абсолютно същото, за което говорихме до сега. Да контролираме по същия начин и тези показатели – това вече е здрав икономически смисъл. Оборот – поставяте цели: колко броя нови партньори и колко нови хора започват да се обучават. Това е все едно постоянно се занимавате с профилактика. В бизнеса можете да влияете и да контролирате всичко, което можете да измерите. И ако можете всичко това и да контролирате, значи можете да подобрявате показателите и в резултат да създавате по-голям доход.

Това е принципът на всеки бизнес. Това е и предприемателският подход. И той на практика работи много мощно. Всеки, който използва предприемателския подход, израства. Доказано от практиката. Проверено лично от мен.

И когато дойдат новите партньори виждат, че пред тях действително стои предприемач, който знае точно как да преуспее, че има ключови показатели, които измерва, който поставя цели според тези показатели и това е постоянното му поведение. Той просто е започнал да дублицира и да увеличава своя доход, своя бизнес.

Във вашият екип, във вашата компания навярно има някакви специфични показатели. Изведете ги и се ориентирайте именно като предприемач, който действително развива систематичен ефективен бизнес.

Натиснете върху картинката

ускорение 2

Успех приятели мои 🙂

предложение с мен 2


Споделете