Блог

КАКВО Е ОБЩОТО МЕЖДУ ПЛАСТИЧНИЯ ХИРУРГ И ЛИДЕРА В МЛМ?

КАКВО Е ОБЩОТО МЕЖДУ ПЛАСТИЧНИЯ ХИРУРГ И ЛИДЕРА В МЛМ?

Споделете

Във всяка една професия има технологии на работа, определени умения и навици, тънкости и практики, които се изучават и прилагат с години. Например едно средно полувисше образование е с продължителност 3 години, а висшето образование продължава 5-6 години. Защо? За да могат да се развият всичките тези нови за студента умения в следствие на получените специфични знания и да му се създадат способности, които да използва след като завърши.

И така е с всяка професия. Като това образование е само началото и основата, защото ако след това не се досамоусъвършенства дадения специалист и не си създаде навика да продължи да се самообразова, трудно би могъл да бъде конкурентно способен в средата на колегите му, които са осъзнали този неспирен процес на „вечния студент“.

 Но да се върнем на корена на думата „образование“ и той е „образува“ – т.е. човек образува в себе си нещо ново. В случая образува специфични умения за дадена професия. Ако някой пък твърди, че корена на тази дума е „образ“, също ще е прав – човек създава в себе си „образ“ на специалист по дадена тема. И в двата случая обаче общото е, че превръщането в специалист е процес, който изисква време. И като казвам време имам предвид, че за да стане човек образован практикуващ специалист в дадена област, са му необходими минимум 10 000 часа учене и практика. 10 000 часа! Минимум!

Има един бизнес закон: пазара ни връща точно толкова пари, колкото като еквивалент ценност внасяме в него. И само след тези часове време можем да се превърнем в Професионалист и да имаме уменията да внасяме висока ценност в пазара, за да получаваме големите пари. Никога преди това! Никога!

Защо тогава някои хора идват в мрежовия маркетинг, не посещават събитията на компанията и своите спонсори за да се образоват, не се стремят да научат тази професия, (както иначе биха учили друга години наред) и очакват след няколко месеца да започнат да получават големи пари?! Това не може да се случи не само в МЛМ, а и в която и да е друга професия.

Например пластичен хирург….

предложение с мен 2

Споделете