Блог

КАКЪВ Е ПЛАНЪТ ВИ ЗА ВАШИЯ ЖИВОТ – ДЪРЖАВНИЯ ПРОЕКТ ОТ 45 ГОДИНИ С ЦЕЛ ПЕНСИЯ ИЛИ…?

КАКЪВ Е ПЛАНЪТ ВИ ЗА ВАШИЯ ЖИВОТ – ДЪРЖАВНИЯ ПРОЕКТ ОТ 45 ГОДИНИ С ЦЕЛ ПЕНСИЯ ИЛИ…?

Споделете

Какъв е Планът за вашия живот?

По държавният проект? 45 години работа и Цел – пенсия…?

Малко история:

„Социалното осигуряване като форма за издръжка на нетрудоспособните лица води началото си от ХІХ век като клон на личното застраховане.

Канцлерът Ото фон Бисмарк е пионер в света в областта на държавното обществено осигуряване, въвеждайки за първи път държавна социално-осигурителна система в Германската империя през 1889 г. Добрият пример е последван от много европейски страни до края на 19 век.

Голямата депресия и Втората световна война принуждават редица либерални режими изповядващи т.нар. ценности на либералната демокрация да изградят държавен модел за обществено осигуряване. Най-съществения въпрос при въвеждането на този модел е за контрола върху публичните финанси…“ 

Източник Уикипедия

След войната през 1871 канцлерът Ото фон Бисмарк решава да осигури план на трудещите се, според който след като свърши работната им възраст, да имат осигурени старини. Така малко по малко в масовото съзнание навлиза заветната цел – ПЕНСИЯ.

Но тази пенсия днес в България не гарантира спокойни и достойни старини. Отдавна отговорността за осигуряване на старините ни не е на държавата, а е личен наш приоритет.

Държавният проект гарантира за 95% от хората провал – 45 години нямат достатъчно пари, нямат достатъчно време за себе си, семейство, приятели, хобита…, губят малко по малко своето здраве.

Знаете ли следната статистика:

статистика на 65

Според тази статистика само 5% от хората живеят достойни старини. Ако твърдо вярваме, че заслужаваме повече в нашия живот, си заслужава да проучим какви са плановете, които са използвали тези хора по време на трудоспособната си възраст между 20 и 65 години?

Да видим и анализираме вероятностите:

Петте процента

Изводът е: Най сигурният начин да осигуриш старините си, е като започнеш собствен бизнес!

И тъй като живеем в 21-ви век – века на информацията и възможностите, всеки един от нас има реални алтернативни решения за бъдещето си.

Така, че какъв е вашия план? Може би планирате да спечелите от лотарията…

Да спечелите от лотарията

 В случай, че планът ви НЕ е да спечелите от лотарията, ще ви бъде необходим солиден капитал…

Анализирайки по-горните статистики, смятам че можем да си извадим няколко генерални извода:

1. Не си заслужава да разчитаме на 1%, ако работим за други хора.

2. Най-добрия начин е да работим за себе си.

Да работим за себе си е най-голямата благословия на днешното време. По време на комунизма това не беше възможно.

Но всеки бизнес от добре познатите изисква капитал, с който да стартираме. А това означава РИСК. Можем да спечелим, а може и да загубим първоначалния си капитал. А ако сме го взели назаем от приятел или от банка? По законите от книгата „Капитал“ на Карл Маркс, дребен/среден бизнес възвръща капиталовложението си между 1 и 6 години.  

Ще ви запозная и с още статистики: От всеки 100 бизнеса, които стартират днес, след 5 години само 10 от тях ще са останали на пазара. Останалите 90 ще са фалирали. Най-лесно можете да констатирате това като се замислите колко помещения постоянно се появяват с табелка „Дава се под наем“ или „Продава се“. Статистиката продължава: след 10 години от останалите 10 само един ще се е задържал на пазара.

Но дори и да стартираме – твърде вероятно е да нямаме опит и знания. А от тях най-много зависи да преминем през първоначалния период от година две, когато стабилизираме новия си бизнес. Именно през това време е жизнено важно да го укрепим, за да можем да преминем първия критичен период от 5 години. Удивително нали?

Така е в традиционния добре познат ни бизнес. Но ако сте обърнали внимание, аз написах „добре познат“…

Или ето ви още един план:

Планът

Съществува и друг вариант на собствен бизнес, който не е познат и той е мрежовия. Този модел съществува повече от 60 години и удивлява света с постоянния си ръст на развитие както от към обороти (към 2015 г. данните сочат, че оборота на тази индустрия вече превишава повече от 180 млрд. долара годишно), така и от към брой хора (над 80 млн.) Тази индустрия се изучава в университети като Йеил, Кембридж, Оксфорд. С това темпо по думите на милиардера Ричард Брансън, в следващите 20 години цялата бизнес заетост в света ще бъде създадена предимно от предприемачите в мрежовия маркетинг:https://www.youtube.com/embed/MZUGwyl5kU0?wmode=transparent?spfreload=10

„Оракулът от Оклахома“ Уорън Бъфет каза, че закупуването на три мрежови компании – това са едни от най-добрите му инвестиции, които някога е правил.

Но този вид маркетинг ние в България не изучаваме в училище или във висшите ни учебни заведения. За него медиите не ни информират, а родителите и приятелите ни не знаят. Има няколко компании в България, които са представители основно на директните продажби, а не на мулти левъл компаниите. От многогодишната ми практика „на фронта“ съм забелязъл, че много хора бъркат МЛМ с тези компании и това е нормално. Това е така, защото няма широка информация за тази индустрия и именно затова тя е непозната у нас. Досега…

Днес вече се забелязва една вълна, тръгнала от преди 7 години, която малко по малко започва да набира скорост и съвсем скоро в България ще се появат първите българи милионери от МЛМ. И това е възможност, която хората с предприемаческо мислене няма да пропуснат. МЛМ е ниша, която тепърва ще бъде запълвана в близките 15-20 години.

Мрежовият маркетинг предлага работещ план, по който в СВОБОДНОТО си време можете да започнете изграждането на собствен Актив.

И в рамките на този модел вие можете да започнете собствен бизнес, но в него риск от загуба не съществува. 

За стартиране не е необходим някакъв солиден капитал. Така вие няма какво да загубите при неуспех. С производство, склад, пласмент, счетоводство, транспорт и доставка се занимава компанията, с която сте избрали да си сътрудничите. Също така ще има кой да ви научи и то безпатно как да преминете първия период от затруднения и да продължите по пътя към успеха си. А дори и да не напредвате бързо, никой няма да ви пришпорва, да ви глобява или да ви уволнява.

В България предприемачите са около 3.5%. В отдавна разиващите предприемачеството страни като Германия, Франция, Турция този процент е около 20. Всичко това сочи, че в близките 20 години ще се появят много нови предприемачи. И огромна част от тях ще са в мрежовия бизнес.

С Уважение, Христиан Григоров

предложението от мен

Споделете