Блог

КАК Е ОРГАНИЗИРАН МРЕЖОВИЯТ БИЗНЕС

КАК Е ОРГАНИЗИРАН МРЕЖОВИЯТ БИЗНЕС

Споделете

Повечето хора нямат ясна представа как е организиран мрежовия бизнес. Това е така, защото повечето хора просто са неграмотни.

Липсата на ясна визия за цялата картинка в мрежовия маркетинг е главната причина за несполуките и слабите резултати. Обратното – тези които осъзнаят как е организиран този бизнес, стават професионалисти, печелят прилични пари и подобряват качеството на живота си.

Само когато видим цялото, можем да развиваме отделните части и да станем ефективни.

През март 2011 година за първи път посетих Международен Семинар за мрежов маркетинг. Моята основна цел на отиването ми на този семинар, като човек без опит в мрежовия маркетинг, беше да се ориентирам подробно как работят хората в мрежовата индустрия. За мен като предприемач, това беше много важно.

Благодарение на Христос Вулгаридис (днес мой приятел и партньор, на когото съм благодарен от дъното на душата си) – човек с международно признание в бизнеса, професионалист с главно „П“, аз точно и ясно видях как е организирано всичко и много неща ми се подредиха като пъзел. И така успях да видя цялата картина. Тогава проумях правилата на играта и си създадох ясна визия за бизнеса.

Благодарение на получената информация на този семинар, аз взех сериозно решение – да оставя традиционния бизнес (какъвто имах до тогава) и да вляза в мрежовия маркетинг.

Философията на мрежовия бизнес мога да я изобразя като един триъгълник.

Може би тази статия ще ви помогне и вие да видите по-голямата картина и да станете цялостни и ефективни. А може да ви помогне и вие да вземете сериозно решение и да започнете да изкачвате стълбата на успеха в мрежовия маркетинг.

Как е организиран мрежовият маркетинг? Какви задължителни характеристики има – Цялата картинка

Качествени Продукти

ВИНАГИ! Качествени продукти (услуги), подчертавам – качествени и необходими продукти, които компанията създава за хората, трябва да има задължително! От използването на тези продукти хората да получават реална ценност. Точка. Всички останали коментари са излишни.

Срещи = създаване на екип

 Това е основния бизнес процес в мрежовия маркетинг – и онлайн и офлайн. Ако имаме срещи – значи създаваме бизнес. Защо? Защото Бизнесът – това са хората. Бизнес – това е създаването на екип. Голям бизнес – това е създаването на професионален екип. Колкото по-мощни и по-професионални са твоите партньори, толкова по-ефективен е бизнеса ти. Основен приоритет са СРЕЩИТЕ.

Събития = Обучение 

Да се спре процесът на личностно и професионално израстване, на обучение и развитие е невъзможно. Това е като поток от изворна вода, като свеж въздух за бизнеса. Спираш за малко – застой – деградация – смърт за бизнеса. Обучение + незабавно прилагане на знания в действия + измерване на резултатите след обучението = успех.

Посещаваш събития = превръщаш се в професионалист = получаваш по-голям доход

Влияеш на твоя екип постоянно да посещава събития заедно с теб = израстваш като лидер = ставаш финансово свободен човек.

Система в бизнеса = основа на бизнеса

Какво означава система в бизнеса?

Система в бизнеса е когато във вашия бизнес всички етапи на развитие са уеднаквени, подредени и свързани последователно в единна последователна система с точни и ясни показатели за ефективност – как и къде да намирате кандидати, как да каните на среща, как да провеждате срещата, как правилно да стартирате хората в бизнеса, как да работите с продуктите, как ефективно да продавате продуктите и бизнеса, как да поставяте цели и да планирате, как да обучавате партньорите, как да ги признавате, как да взаимодействате с ключовите партньори, как да изграждате лидери, как да предавате визията си, как да мотивирате и подкрепяте, как да развивате нови региони.

Система в бизнеса е когато можете дистанционно да стартирате бизнеса си в други градове, райони и държави едновременно.

Система в бизнеса е когато са задействани всички професионални инструменти и методи за ръководене на бизнеса офлайн и онлайн.

Система в бизнеса е когато на новостартиралите веднага им става ясно какво, как и колко трябва да действат, както и с какви способи така, че да започнат да получават доходи още първия месец на тяхната кариера.

Ключови партньори = ключов екип

 Партньори, които са взели сериозно решение да развиват бизнес. На тях може да се разчита, те са подготвени за трудностите, намират се постоянно в процес на развитие и всеки ден действат и вървят към своите цели.

Бизнесът трябва да се изгражда с ключови партньори!

А вие ключов партньор ли сте?

Още сега тествайте себе си, като си отговорите откровено на следните въпроси:

1. Аз всеки месец ли ползвам продуктите на своята компания?

2. Аз не пропускам ли нито едно от събитията на Лидерите и на Компанията?

3. Аз винаги ли планирам новия месец и провеждам ли 30 или повече лични срещи на месец?

4. Аз следвам ли екипната система за изграждане на бизнеса на 100%?

5. Аз имам ли 5 или повече постоянни клиента?

6. Аз постоянно ли се обучавам – чета ли книги за мрежовия бизнес, ходя ли на обучения = инвестирам ли в своя мозък??

7. Аз умея ли и редовно ли промотирам („продавам“) своя спонсор, екип, събития, продукти, акции и Компания

8. Аз подхождам ли отговорно към развитието на бизнеса и изпълнявам ли поетите отговорности, думите ми отговарят ли на моите дела?

 Този тест показва над какво трябва лично да поработим, за да станем човека, с когото другите искат да правят бизнес, за да станем човека, който е способен да създаде успешен бизнес, за да станем човека, когото хората следват.

Атмосферата на взаимоотношенията между хората, между партньорите

Ключовите партньори създават особена атмосфера, създават среда, основана на доверие, уважение, етика, достойно поведение, лоялност. Среда, която развива хората.

Атмосфера, среда, съобщество, което е обединило хора, готови да спечелят заедно, готови за хармонично сътрудничество, желаещи да достигнат истинския успех в мрежовия маркетинг, да станат финансово свободни хора и да започнат да живеят този живот, за който мечтаят.

Съществува качествен продукт, създават се екипи, събития = обучение, система на бизнеса, атмосфера сред  хората. Всичко това стои върху един фундамент, върху една мощна основа – мисия, ценности, визия.

Мощна и надеждна основа на бизнеса се създава, когато осъзнаем своята мисия «нещото, заради което». Заради какво започваме да правим бизнес и да придобиваме точна визия за себе си, за нашите партньори, за нашия екип.

Ето така е организиран мрежовия бизнес.

И за да станете успешен предприемач и да създадете десетхилядна организация, е важно да разберете, осъзнаете и видите точно как е организирано всичко.

Необходимо е да приемете мрежовия бизнес като професия и да я стартирате като започнете осъзнато да работите над себе си, над своите умения и навици, за да станете професионалист, за да станете експерт. Мрежовият бизнес не е идеален. Той просто е най-добрия. И това са фактите.

Успех приятели!

#hristiangrigirov #христиангригоров


Споделете