Блог

КАК ДА ИЗГРАДЯ НЕЩО, КОЕТО ДА ОСТАНЕ И СЛЕД МЕН?

КАК ДА ИЗГРАДЯ НЕЩО, КОЕТО ДА ОСТАНЕ И СЛЕД МЕН?

Споделете

Как да изградя нещо, което да остане и след мен? Много често нашият поглед е втренчен в постигането на ежедневни или ежемесечни Цели, чийто реализации само ни „поддържат на повърхността“, но не решават трайния ни Успех в Бъдеще. Разбира се, да постигаш регулярно краткосрочни Цели е най-добрата стратегия за Успех, но само ако те са стъпки към ГОЛЯМАТА ЦЕЛ – Постигане на трайно БЛАГОденствие в дългосрочен план. Или когато Целта ти е да постигнеш трайно Благоденствие това означава, че всичко което правиш е за да създадеш нещо, което да остане и след теб – а това е Мисия!

 

 

посочвам надолу 2

предложение с мен 2


Споделете