Блог

ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪТРЕ

ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪТРЕ

Споделете

За да имаме енергия на планетата, са ни нужни ресурси. И когато ги намерим е необходимо да ги използваме рационално, за да ни стигнат за по-дълго време. През цялото време търсим нови източници. Това се отнася за енергията на планетата, отнася се и за самите нас. Ние имаме вътрешна енергия, използваме я рационално и през цялото време търсим нови източници.

Къде можем да ги открием?

Как можем да ги използваме рационално?

Какво би означавало да не разпиляваме енергията си в много посоки, а да я фокусираме в едно направление?

Вижте от следващото видео:

предложение с мен 2

Споделете